Driftsinfo

Tænd for din måler

Vejledning til at tænde din elmåler

Hvis din elmåler har været afbrudt f.eks. pga. flytning, skal du selv tænde for den igen.

 

1: Dette billede viser en elmåler, der er i drift.

2: Dette billede viser en afbrudt elmåler. Læg mærke til, om målerdioden lyser rødt, som vist på billedet. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte din elleverandør, som så aktiverer måleren.
3: Når måleren er aktiveret, følg da vejledningen på billedet.

Lignende sider

Ved Ikast El Net installerer vi fjernaflæste Kamstrup-målere og du kan via linket nedenfor få vejledning til, hvordan du skal aflæse displayet på din måler.
Er du solcellekunde, så har du enten en summationsmåler eller en fasemåler. Vi får mange spørgsmål om solceller og nedenfor har vi samlet de vigtigste informationer vedrørende nettoafregning for solcellekunder, summations- og fasemålere.