Driftsinfo

Kabelpåvisning

Vi tilbyder følgende opgaver i forbindelse med kabelpåvisning imod betaling:

  • Påvisning af stikledning. Det vil sige kablet fra kabelskabet eller masten og ind til måleren.
  • Påvisninger af interne kabler mellem bygninger o.lign.
  • Fejllokalisering på stikledninger og andre interne kabler.


Kontakt Energi Ikast for yderligere information på 96 60 00 33 eller skriv direkte til Ikast El Net på info@ikastelnet.dk.

Lignende sider

Ikast El Nets forsyningsområde dækker Ikast by, Isenvad og opland.

LER

Graveaktører, dvs. entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt udfører gravearbejde, har pligt til at forespørge i Ledningsejerregisteret (LER), før de påbegynder et gravearbejde.