Driftsinfo

Hvad viser din måler?

Ved Ikast El Net installerer vi fjernaflæste Kamstrup-målere og du kan via linket nedenfor få vejledning til, hvordan du skal aflæse displayet på din måler.

Når din elmåler er i normal drift skifter visningen på tælleværket hvert 10. sekund imellem forbrug og produktion.

Kode i display på måleren:

  •   1. 8.0 = forbrug
  •   2. 8.0 = produktion


Se de vigtigste funktioner på din måler i vejledningen fra Kamstrup her

Lignende sider

Er du solcellekunde, så har du enten en summationsmåler eller en fasemåler. Vi får mange spørgsmål om solceller og nedenfor har vi samlet de vigtigste informationer vedrørende nettoafregning for solcellekunder, summations- og fasemålere.

Af hensyn til muligheden for fjernaflæsning af elmåleren kræver Ikast El Net A/S, at der i pladekapslede eltavler etableres en føringsvej i form af ¾” rør til fremføring af en kommunikationsledning. Som udgangspunkt skal røret føres ud i toppen af eltavlen.