Driftsinfo

Fastlæggelse af tariffer

En række lokale netselskaber ejer, udbygger og vedligeholder i Danmark et omfattende eldistributionsnet. Elnettet tager imod produceret strøm og sikrer, at energien når frem til elforbrugerne. Netselskaberne er naturlige monopoler, da det samfundsøkonomisk ikke er fornuftigt med flere parallelle elnet. Da netselskaberne er monopoler, reguleres de efter Elforsyningsloven, som sætter rammer for alle danske netselskabers virke, indtægter og udgifter.


Elforbrugerne betaler tariffer for den transportydelse, netselskaberne leverer. Tarifferne varierer i forhold til en række kategorier, der bestemmes af, hvilket spændingsniveau mellem 0,4 kV og 60/50 kV- kunden er tilsluttet. Tarifferne justeres typisk én gang årligt med henblik på at sikre, at netselskabernes indtægter falder inden for de fastsatte rammer i lovgivningen. De metoder, netselskaberne bruger til at fastsætte tarifferne, er godkendt af Forsyningstilsynet.


Billedet ovenfor viser spændingsniveauer i forhold til kundetyper.

Læs mere via links herunder:

Metodegodkendelse for fastsættelse af tilslutningsbidrag

Afgørelse – og godkendelse af anmeldte metoder 24. november 2015

Lignende sider

Når du skal have tilsluttet nye installationer eller hvis du skal udvide din nuværende installation, skal du betale et tilslutningsbidrag.
Nedenfor kan du downloade godkendelse fra Forsyningstilsynet.