Driftsinfo

Klagevejledning

Er du som forbruger hos Ikast El Net uenig eller utilfreds med afgørelsen på en klage, så har du mulighed for at få en ekstern vurdering ved at klage til Ankenævnet på Energiområdet.


Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby.

email: post@energianke.dk  


Hvordan klager man til ankenævnet?

Hvis du som forbruger ønsker at klage, skal der anvendes en klageformular, som findes på ankenævnets hjemmeside www.energianke.dk

Forsyningstilsynet, www.forsyningstilsynet.dk er tilsynsmyndighed efter el-, varme- og naturgasforsynigsloven. De kan tage stilling til generelle spørgsmål og som eksempel kan nævnes, at det falder indenfor Forsyningstilsynets kompetence at tage stilling til, om en vedtægtsbestemmelse eventuelt generelt må betragtes som urimelig i henhold til de tre energiforsyningslove.


Ankenævnet på Energiområdet, www.energianke.dk, er oprettet af energibranchens repræsentanter og et forbrugerråd. Ankenævnet er et privat, godkendt ankenævn, der behandler klager fra forbrugere over køb og levering af el, gas og varme og levering af energiydelser.


Ankenævnet tager stilling til konkrete spørgsmål, fx om en vedtægtsbestemmelse er anvendt på en urimelig måde. Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, fx et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

Lignende sider

Energi Ikast AMBA er underlagt Forsyningstilsynets regler om etablering af et program for intern overvågning. Du kan også læse mere om emnet på  Forsyningstilsynets hjemmeside.

Her kan du hente Ikast El Nets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet.