Driftsinfo

Respektafstande

Når der arbejdes i nærheden af Ikast El Nets elforsyningsanlæg, skal følgende respektafstande altid overholdes:

Ikast El Nets 10 kV-kabler (mellemspænding)

10 kV-højspændingskabler er målsat i forhold til faste genstande som f.eks. husfacader, skel m.v. Kablerne ligger normalt i en dybde fra 0,5 til 1,2 meter, men terrænændringer kan have ændret dybden.

 

Ikast El Nets 0,4 kV kabler (lavspænding)

0,4 kV-lavspændingskabler er ikke målsat, men kun vist skitsemæssigt på planerne og angiver således primært, at der er kabler i den pågældende vejside. Kabeldybden varierer fra 0,4 til 1,0 meter.


Elkabler

Respektafstanden for elkabler er 1 meter. Gravning inden for denne zone må ikke finde sted uden særlig aftale med Ikast El Net. Stødes der på advarselsbånd eller afdækningsmateriale inden for respektafstanden, stands da straks gravningen og kontakt Ikast El Net på telefon 96600033 for påvisning af kablernes nøjagtige beliggenhed. Påvisningen er gratis for Ikast El Nets egne kabler (10 kV-mellempændingskabler og 0,4 kV-lavspændingskabler), mens kabelstikledninger påvises efter regning.


Kabelstikledninger

Stikledninger etableres, ejes og vedligeholdes af forbrugerne, hvorfor Ikast El Net ikke har kendskab til den nøjagtige placering.


Retningslinjer hvis respektafstanden ikke kan overholdes

Kommer man ud for at skal inden for respektafstanden, kontakt da straks Ikast El Net på telefon 96600033 for anvisning om videre fremfærd.


I tilfælde af uheld – underret Ikast El Net

Ikast El Net skal hurtigst muligt underrettes om, hvor uheldet er sket, hvad der er sket, og om anlægget eventuelt skal afbrydes. Ikast El Net kan kontaktes på telefon 96600033. Sørg for, at ingen kommer inden for 10 meter fra nedrevne højspændingsledninger, 2 meter fra nedrevne lavspændingsledninger og 5 meter fra overgravede kabler.

Lignende sider

Vi tilbyder følgende opgaver i forbindelse med kabelpåvisning imod betaling

LER

Graveaktører, dvs. entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt udfører gravearbejde, har pligt til at forespørge i Ledningsejerregisteret (LER), før de påbegynder et gravearbejde.