Driftsinfo

Information om summationsmålere

Er du solcellekunde, og har du spørgsmål om fase- eller summationsmålere?

 

I 2019 kom der en ny målerbekendtgørelse (Bek. 75, 25/01/2019) med et krav om, at nye målere hos egenproducenter skulle være summationsmålere. Siden indførelsen af de elektroniske elmålere, har en stor del af de målere, der var på markedet, dog været fasemålere. Målerbekendtgørelsen dikterer, at egenproducenter, der i forvejen har en fasemåler, kan kræve den udskiftet til en summationsmåler, mod at betale for netselskabets omkostninger til udskiftningen.

Hvad er forskellen? En fasemåler registrerer forbrug/produktion separat i installationens tre faser.

 

Forenklet set kan fasemåleren registrere produktion ud på elnettet i én fase, samtidig med at der registreres forbrug fra nettet i en anden fase. Fasemåleren registrerer det, der rent faktisk sker – at der flyder energi i begge retninger i hver sin fase. Prisen for den el, der købes og sælges, er dog ofte forskellig, hvorfor det ikke er den mest rentable løsning. Den bedste løsning er at tilslutte de apparater, der bruger el på den, eller de samme faser, som solcelleanlægget sidder på, så du reelt bruger den el, dit solcelleanlæg har produceret.

 

Summationsmåleren registrerer også forbrug/produktion separat i installationens tre faser, men den summerer de tre målinger til én – og det betyder, at forbrug og produktion modregnes i måleren. Eksempel: hvis dit solcelleanlæg leverer 2 kW til nettet i en fase, samtidigt med at din varmepumpe bruger 3 kW fra nettet, summerer måleren det til 1 kW forbrug fra nettet (-2 + 3 = 1).

Lignende sider

Af hensyn til muligheden for fjernaflæsning af elmåleren kræver Ikast El Net A/S, at der i pladekapslede eltavler etableres en føringsvej i form af ¾” rør til fremføring af en kommunikationsledning. Som udgangspunkt skal røret føres ud i toppen af eltavlen.

Hvis din elmåler har været afbrudt f.eks. pga. flytning, skal du selv tænde for den igen.