Driftsinfo

LER

Graveaktører, dvs. entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt udfører gravearbejde, har pligt til at forespørge i Ledningsejerregisteret (LER), før de påbegynder et gravearbejde.

 

Formålet med LER er at reducere antallet af graveskader på de forsyningsledninger, der er gravet ned i jorden.

 

Du kan finde Ledningsejerregisteret (LER) på www.ler.dk.

 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Energi Ikasts tekniske afdeling på tlf. 96 60 02 66 eller skrive direkte til Ikast El Net på info@ikastelnet.dk

Lignende sider

Ikast El Nets forsyningsområde dækker Ikast by, Isenvad og opland.
Når der arbejdes i nærheden af Ikast El Nets elforsyningsanlæg, skal følgende respektafstande altid overholdes: